Tukiosasto

Tukiosasto on VPK:mme uusin osasto. Se perustettiin palokuntamme kevätkokouksessa käväällä 2015. Tukiosasto tekee VPK -harrastuksesta todellisen koko perheen harrastuksen ja madaltaa kynnystä lähteä mukaan VPK:n toimintaan. Joukkoomme voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen ilman hälytysvelvoitetta.

Nimensä mukaisesti tukiosaston tehtävänä on tukea palokuntayhdistyksen ja sen muiden osastojen toimintaa. Tehtävinä on mm. näiden nettisivujen ylläpitäminen, päivittäistavaroiden hankkiminen, kiinteistön ja kaluston huoltaminen, avustaminen VPK:n järjestämissä tapahtumissa, muonitus ja  varainhankinta. Kaikkien ei tarvitse tehdä tai osata kaikkea, vaan tukiosasto jakautuu pienempiin jaoksiin jäsenten kiinnostuksen kohteiden ja taitojen perusteella.

Tukiosasto kokoontuu joka kuukauden toinen ja viimeinen torstai klo 18. Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan toimintaan!